Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Borgviks kyrkogård

Borgviks kyrkogård togs i bruk i samband med uppförandet av Borgviks kyrka 1718. Initiativet kom från den dåvarande bruksägaren, hammarpatron Erik Nilsson Borgström, då behovet av en kyrka blev allt starkare i den växande bruksorten Borgvik.

Kyrkogården har sedan tillkomsten byggts ut i etapper, den senaste 2008 då området utvidgades med både minneslund och askgravplatser. Kyrkogården är högt belägen med utsikt över Borgvikssjön och omramas av ängsmark, skog och bebyggelse. Allékantade vägar leder fram till kyrkan från norr och väster.

De äldsta delarna av kyrkogården ramas in av kastanj, lönn och alm medan häckar av hagtorn och oxbär bildar inre avgränsningar.