Spotify i kyrkan

Sedan 1 mars 2019 får inte längre musik från Spotify spelas på kyrkliga handlingar (dop, bröllop, begravningar och gudstjänster) i kyrkan.

Sedan 1 mars 2019 får inte längre musik från Spotify spelas under dop, bröllop, bregravningar och andra gudstjänster eftersom dessa räknas som offentlig plats.

Läs mer här: https://support.spotify.com/se/using_spotify/the_basics/use-spotify-in-my-bar-restaurant-store-school-etc/

De möjligheter som finns kring musik är:

* Vi värnar om kyrkans instrument (orgel samt flygel), där organist spelar in- och utgångsmusik, vid defilering samt till psalmer. Vid behov även ackompanjemang till sång.

* CD - Det finns CD-spelare. Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång i gudstjänsten. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv. Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke. Uppspelandet av musiken tar ni själva hand om.

* iTunes - En privatperson kan ladda ner och betala för en låt som används vid en begravning genom iTunes. En förutsättning för användandet av den musiken är att upphovsrättsinnehavaren namnges i relation till verket. Detta kan ske i t ex en agenda. Uppspelandet av musiken tar ni själva hand om.