Sorgegrupp

Har du förlorat någon nära anhörig? I en mindre grupp, tillsammans med andra i samma situation, samtalar vi om livet, sorgen, tankar och känslor. 

Start under HT23
Hör av dig för information och anmälan.