Onsdagsspis med andakt

Lättare lunch med fika, 40 kr. För dig som är dagledig. Vi inleder med andakt.  Ibland har vi extra programpunkter.

Onsdagar 12.00 i Kyrkans hus.