Onsdagsspis med andakt

Onsdagar 12.00 i Kyrkans hus. 
Lättare lunch med fika, 50 kr. För dig som är dagledig.
Vi inleder med andakt. Ibland är det programpunkter.

Onsdagsspisprogram våren 2024
28/2 Musik med Vismust.
20/3 Om Vallonerna med Stig Geber.
10/4 Om St Botvíd med Håkan Lindström.
24/4 Musikquiz med Fredrik Halldorf.
15/5 Musik med Åke Svedén.
22/5 Församlingsutflykt. Sista anmälan 1/5 till Mia.
Med reservation för ändring.