Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Alla är välkomna att vara med i konfirmandundervisningen i Svenska kyrkan.

Från att du fyllt 14 år kan du konfirmera dig i Svenska kyrkan. Vi har grupper för 14- &15-åringar, de som går på gymnasiet och vuxna. Oavsett ålder kan du  konfirmera dig.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Du är välkommen att anmäla dig här på hemsidan eller kontakta oss.

Grödinge församlings konfirmandgrupp startar i november för dig född 2009 eller 2010.
 
Vi utforskar kristen tro och pratar om livet tillsammans.
- Varför finns just jag?
- Vem är Gud?
- Hur hör vi ihop?
Det blir spännande samtal, lek och fika.

Vi åker på två läger tillsammans.
· Stjärnholms stiftsgård
· Gotland
Konfirmation i Grödinge kyrka 22:a juni 2025.
Att konfirmeras i Grödinge församling är helt gratis.
Är du inte döp så ordnar vi dop innan konfirmationen.

VÄLKOMMEN!
Kom gärna förbi Kyrkans hus i Vårsta om du har frågor eller vill anmäla dig.

OM DU BEHÖVER SÄRSKILT STÖD

Konfirmationen i Svenska kyrkan vänder sig till alla i Sverige. Om du behöver särskilt stöd vill vi som arbetar med konfirmation försöka ordna så att du kan vara med på ett sätt som passar dig.

Nya vänner och mer kunskap!

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått fundera på frågor som du tycker är viktiga tillsammans med andra, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen.

Kanske blev du mer nyfiken på kyrkan och kristen tro, och vill fortsätta i en ungdomsgrupp, bibelstudiegrupp, som kyrkvärd, konfirmandledare eller ung vaktmästare. Det finns bara möjligheter härifrån.

Gymnasiekonfirmation

Gymnasiekonfirmation är för dig som går i gymnasiet och av någon anledning missade att konfirmera dig i högstadiet.

Vuxenkonfirmation

Kalla det vad du vill: vuxenkonfirmation, kurs i kristen tro eller diskussionsgrupp. Det är aldrig försent!