Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått.

Psalm 386, Den svenska psalmboken

Lån av dopkläder

Du kan låna en dopklänning för ett spädbarnsdop. Hör med expeditionen eller med prästen under dopsamtalet.

Samtal med prästen

Efter att du bokat in tid för dop med expeditionen kommer en av våra präster kontakta dig. Ni bokar in ett dopsamtal där ni möts och planerar utformningen av dopet. Har ni särskilda önskemål kan ni diskutera med prästen vad som fungerar under gudstjänsten.

Dopfest i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. I Grödinge församling finns det ett församlingshem som ligger i anslutning till kyrkan. 

Dopkors, ”hopp och tro tar Gäddan hädda över grödinge” & dopdroppen

I dopgudstjänsten får dopbarnet ett dopkors och en pixi-bok, skriven och illustrerad av Isabella S. Magnerholt, i gåva av Grödinge församling.

Det finns ett dopträd i Kyrkans hus i Vårsta. Här hänger vi en glasdroppe efter dopgudstjänsten för varje barn som döpts i vår församling. Alla som döpts under året bjuds sedan in till att fira ”dopets dag” på Kyndelsmässodagen året därpå.
Då får man ta med sig sin dopdroppe hem som en gåva från församlingen. 

Kontakt och bokningar

I Vårsta ligger Kyrkans hus. Här finns Grödinge församlings expedition.

Musik för dop

Lyssna till förslag till musik för dop.

Här kan du göra en bokningsförfrågan. Skriv vilka datum du är intresserad av att boka in dop så kontaktar vi dig så snart vi kan.