För barn

Här finns det som händer i församlingen för barn, 0-12 år.

BARNKÖR
Torsdagar kl 15.15-16.15, kör dig från sex år och uppåt.
Anmäl intresse till Åke Svedén. 

Svenska Kyrkans Unga

Grödinge församlings lokalavdelning i Svenska kyrkans unga, en barn- och ungdomsrörelse där de unga själv får vara med och påverka. Som medlem bjuds du in till aktiviteter och läger.

Gå in på Svenskakyrkansunga.se och bli medlem i Grödinge församlings lokalavdelning.

Kontakt: Isabella S. Magnerholt