Sjung i vår kör!

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkokören sjunger på gudstjänster, men också på svenska högtider som Valborg och Midsommar samt på allsångskvällar och quiz evenings.

Kyrkokören träffas och övar på måndagskvällar kl 19-21. Vi består av flera olika nationaliteter men sjunger oftast på svenska, men ibland också på engelska eller finska. De stora kyrkliga högtiderna är givna tillfällen för kören, men också t.ex. Valborg och Midsommar samt allsångskvällar och quiz evenings.