Vårt församlingshem finns nu på Sotiros 7 i Plaka.

Kom och se och se hur fint du har det här!