Vill du sjunga i kör?

Grava församlings kantor och förskollärare erbjuder körer från 4 år och uppåt. Alla körer sjunger i gudstjänsten en eller ett par gånger per termin.

Lejonkören, 4-7 år

Vi hoppas på att vi kan starta upp efter kyrkovalet, d.v.s. i slutet av september/ början av oktober. De barn som redan är inskrivna i kören och de som är på väntelistan kommer att få brev hem.

Ev kan dag och tid ändras.

Ledare: Catrin Mattsson, Förskollärare/Barnsångkonsulent

Välkommen med din intresseanmälan till: catrin.mattsson@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter för körerna nedan

Ledare och dirigent för Änglakören, Tonfiskarna, Vox Nova och Grafva kyrkokör är Anders Segerström, kantor.
Anmälan och förfrågan till 054-53 62 28 

Änglakören 7-8 år

Kören övar torsdagar kl 16.30-17.10. 

Här får du möjlighet att utveckal din sångröst och lära dig en nya sånger och ibland sjunger vi det vi lärt oss i kyrkan. Anmälan till Hans Lassbo, se ovan.

Tonfiskarna 9-12 år

Kören övar torsdagar 15.30-16.10

Här får du möjlighet att vidareutveckal din sångröst och lära dig en ny sångrepertoar som vi sedan framför i olika sammanhang. Anmälan till Hans Lassbo, se ovan.

Vox Nova-damkör

Vi är ca 30 kvinnor mellan 25 o 60 år som övar varje torsdag mellan 19.00 och 21.00. Vi sjunger vid Vår- och julkonsert samt någon gudstjänst ibland. Repertoaren består av bl.a. gospel och visor.

Grafva kyrkokör

I Grava kyrkokör är vi för närvarande ca. 40 glada sångare. Förutom sången blir det mycket gemyt och skratt. Vi sjunger ca. en gång per månad i församlingens gudstjänster, och ger dessutom ett par konserter per år.  Till detta åker vi ibland också på körresor.

Vi träffas och övar varje tisdagskväll kl. 19.00 - 21.00 i församlingshemmet.

Besök gärna vår egen hemsida www.gravakyrkokor.se 

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informations-säkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. 

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter