Foto: Joakim Carlström/IKON

Vigsel/Bröllop

Den kyrkliga vigseln är en gudstjänst särskilt utformad för att ingå och få välsignelse över äktenskapet. Löftet som ges skapar trygghet i relationen och en styrka i ljusa som mörka dagar. Som par får man ta emot Guds välsignelse över sitt äktenskap. Det innebär att paret inte står själva i sitt äktenskap utan får kraft och stöd från himmelens och jordens Gud.

Gudstjänsten kan vara högtidlig, pampig, enkel eller stämningsfull. Vi följer alltid Svenska kyrkan ordning. I samråd med präst och musiker finns möjlighet att sätta en personlig prägel över ceremonin genom att önska musik och psalmer.

Om ni vill gifta er ta kontakt med pastorsexpeditionen på telefon 0514-585 60. Första steget är att boka tid och plats. Därefter tar tjänstgörande präst kontakt med er för ett vigselsamtal. Musikval sker i samråd med kantorn som gärna ger råd och kommer med förslag.