Foto: Stina Svantesson

Trökörna kyrka

När kyrkan ursprungligen byggdes är inte känt. Handlingarna om kyrkans historia förstördes vid en brand under danskarnas härjningar på 1600-talet. Först på 1500-talet är den omnämnd i skrift, men är troligen mycket äldre. Från biskopsvisitationen år 1690 finns det anteckningar om att kyrkan är nybyggd av sten, vilket tyder på att den då är ombyggd och möjligen har varit av trä tidigare.

År 1788 lades kyrktaket om med skifer. Detta ligger fortfarande kvar. Sin nuvarande yttre form fick den 1894 då tornet byggdes, som också gav plats till vapenhuset, som tidigare var på södra långsidan. Klockorna flyttades då från klockstapeln till sin nuvarande plats i tornet. Den stora klockan är gjuten i Skara 1747 och har många inskriptioner.

Vid kyrkorestaureringen 1894 togs altartavlan, predikstolen, dopfunten och apostlabilderna på läktarbröstet bort. 1927 spårades de gamla klenoderna upp och pryder nu åter kyrkan. Predikstolen är från 1738 och altartavlan från 1750. Dopfunten i sten är från medeltiden.
Lösa inventarier av intresse är bland annat en mässkrud från 1769 och ett antependium från 1772.

2002-2003 gjordes en renovering då bergvärme installerades. Nytt golv lades in och det gamla taket från 1800-talet restaurerades. Kyrkan fick en bredare mittgång och altarringen renoverades.

Den nya delen av kyrkogården anlades 1987-1989.

Referenslitteratur: Våra kyrkor, Trökörna - en sockenbok, kyrkorådets anteckningar

1 markerar Trökörna kyrka Foto: skrämklipp eniro