Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Grästorps pastorat Besöksadress: Kyrkans Hus, Tengenevägen 1, 46730 GRÄSTORP Postadress: Kyrkans Hus, Tengenegatan 1, 46730 GRÄSTORP Telefon:+46(514)58560 E-post till Grästorps pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tengene kyrka

"De ursprungliga delarna av kyrkan byggdes under tidig medeltid. 1708 och 1789 tillkom utbyggnader och 1915 byggdes tornet.
Dopfunten i sandsten är från 1100-talet och har livsträd och djurfigurer som symboler. Även en liljesten från denna tid förvaras i kyrkan. Vid en tillbyggnad av sakristian 1974 fann man en murad gravkammare från 1600- eller 1700-talet under korgolvet. Predikstolen i renässansstil gjordes i början av 1600-talet för Skara domkyrka varifrån den flyttades 1709. Altarprydnaden i barockstil dateras till 1742. Klockstapeln byggdes i början av 1800-talet. Äldsta klockan gjöts redan på 1200-talet. I tornet hänger två nyare klockor.

En skadad Johannesfigur lär komma från ett 1400-tals altarskåp, gjort i Lubeck. Från 1600-talets slut kommer kalkstenshällen över prosten Olaus Andrea och två barockstolar i koret. Orgelfasaden i barockstil är byggd 1773 av J Wistenius. Orgeln byggdes om 1959."

Texten är hämtad från "Våra kyrkor". Klarkullens förlag AB, ISBN 91-971561-08