Särestad Bjärby kyrka

Den första kyrkan i Särestad byggdes troligtvis på 1100-talet. Den nuvarande uppfördes i empirestil och invigdes 1851. Under en brand 1927 totalförstördes prästgården, delar av tornet, klockorna, orgelverket, nattvardskärlen och ett timglas från 1744.

Inventarier: Magnus Gabriel De la Gardie på Läckö skänkte på 1670-talet en altartavla med 12 apostlafigurer som fanns kvar tills den nya kyrkan byggdes. Den finns nu på Statens Naturhistoriska Museum, förutom apostlafigurerna som återlämnades 1951.

Nuvarande altartavla målad av J.Z Blackstadius föreställer uppståndelsen.
Till inventarierna hör även ett dopfat av mässing från 1645, skänkt av Bryngel Andersson, Bjärby.

Orgeln är från 1927 av orgelbyggare Herman Nordfors i Lidköping. En större renovering ärgde rum 1950. Kyrkan försågs med elektrisk belysning, uppvärmning och klockringning.

På Särestads kyrkogård står en runsten från 1100-talet. Bjärby kyrka brändes ner av danskarna sommaren 1612 och blev inte återuppbyggd, sedan dess har Bjärby socken gemensam kyrka med Särestad. En minnessten restes på Bjärby gamla kyrkplats år 1940.