Säkerhetskontroll av gravstenar

I Grästorps pastorat pågår nu arbetet med att göra en säkerhetskontroll av alla gravstenar. Detta görs för att uppmärksamma gravrättsinnehavaren på att stenen utgör en fara om den inte är ordentligt förankrad. Om stenen är lös krävs att gravrättsinnehavaren åtgärdar detta.

Den första kyrkogården är nu kontrollerad och det är Tengene kyrkogård. 

Ser du någon av skyltarna vid den grav du sköter så vänligen kontakta kyrkogårdens vaktmästare. Dessa finner du under fliken ”personal”