Pastoratsnytt/församlingsblad

Fyra gånger varje år skickar Svenska kyrkan i Grästorp ut ett infoblad till alla hushåll. Klicka på länken så kan du läsa senaste pastoratsnytt.

Pastoratsnytt sommaren 2022