Hälsning från Kyrkoherden

Uppdaterad 3 juni 2021

Kära församlingsbo!

Vi lever i en annorlunda tid.
Gudstjänster firas i vårt pastorat men med gällande rekommendationer om 50 deltagare/gudstjänst där det är möjligt.
Gudstjänsttider söndagar: 10, 14, 17 och 19.
Ingen anmälan

Kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning genomförs med gällande begränsningar.

Kontakt:
Präster, diakon och övrig personal finns tillgänglig på telefon. Se ”personal”

Biskop Åke skriver ”Vi lever i prövningens tid men vi är också bärare av hoppet och ljuset - ett ljus som mörkret inte har övervunnit”

AnnaLena Nordlund, Kyrkoherde