Foto: Magnus Aronsson/IKON

Körer

Välkommen att vara med i någon av körerna

Vill du vara med i någon av körerna är du varmt välkommen att höra av dig till kantorerna Karin Helgesson eller Margareta Särevik. 

Följande körer är Karin Helgesson körledare för:
Tengene-Grästorps kyrkokör, övar varannan måndag kl 19
Trökörna kyrkokör, övar varannan tisdag kl 19
Fridhems kyrkokör, övar varannan tisdag kl 19 
Cantatonkören, övar var tredje onsdag kl 19
Tillsammanskören, övar varje onsdag kl 14.30
Har du frågor till Karin är du välkommen att ringa 073-704 05 66
eller karin.helgesson@svenskakyrkan.se 

Följande körer är Margareta Särevik körledare för:
Flo-Salkören, övar varje måndag kl 19
Särestads kyrkokör, övar varje tisdag kl 19
Barnkören Solstrålarna, övar varje måndag kl 17
Barnkören Minisolstrålarna, träffas varje tisdag 16.30
Babysång träffas varje onsdag kl 10.30
Har du frågor till Margareta välkommen att ringa 073-704 05 67
eller margareta.sarevik@svenskakyrkan.se