Foto: Mårten Gudmundhs/IKON

Medlemskap

I Grästorps pastorat är 82 procent medlemmar i Svenska kyrkan. Är du inte medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att:
- du kan högtidighålla dop, konfirmation, bröllop och begravning kostnadsfritt i kyrkan
- barn och vuxna i församlingen har möjlighet att sjunga i kör
- kyrkan med dess anställda finns tillhands när du av någon anledning behöver stöd
- kunna fira gudstjänst varje söndag
- församlingen har kostnadsfri verksamhet för barn och ungdomar
- kyrkobyggnaderna i pastoratet vårdas
- kyrkan kan erbjuda kostnadsfria samtal för den som behöver
- kyrkan arbetar med nationellt och internationellt bistånd
- kyrkan påminner om att vi lever i Guds hand

Man blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan. Är du inte döpt men vill det är du välkommen att kontakta någon av pastoratets präster.

Du som lämnat svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem!

Nedan kan du ladda ner och skriva ut en inträdesblankett.
Fyll i och skicka till Grästorps pastorat, Tengenevägen 1, 467 30 Grästorp
Naturligtvis kan du ringa så skickar vi dig en blankett. 0514-585 60

Klicka här för att ladda ner inträdesblankett

Klicka här för att ladda ner inträdesblankett för person under 18 år.
Person under 18 år behöver vårdnadshavares underskrift.