Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva-vidaregrupp

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som lever med sorg efter en nära anhörig eller vän.

Att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation kan göra sorgen mer uthärdlig att leva med. I andras ord och känslor kan vi känna igen oss själva. Vi ses under enkla former, fikar och talar med varandra om det som är svårt men också om det som värmer. Gruppen träffas vid tre tillfällen. 

I början på 2020 har en grupp träffats. En ny grupp startar när behov finns. Är du intresserad är du välkommen att kontakta:

Maria Toll, anhörigsamordnare i Grästorps kommun. 0514- 582 69 E-post: maria.toll@grastorp.se eller till
Eva Lundell, diakon i Grästorps pastorat.
073-704 05 64 E-post: eva.lundell2@svenskakyrkan.se 

Vi önskar dig varmt välkommen!
Maria Toll, anhörigsamordnare och Eva Lundell, diakon

Det går naturligtvis också bra att boka enskilt sorgesamtal med diakon Eva Lundell.