Foto: Sven-Erik Falk

Kyrkogårdsvandring och Friluftsgudstjänster i sommar

Välkommen på kyrkogårdsvandring i sommar! Det börjar kl 18.00 och slutar
ca 20.00. Kaffe serveras

Obs!Kyrkogårdsvandringen på Håle-Tängs kyrkogård 7 juli är inställd
I pastoratsnytt stod det att det var på Håle gamla kyrkplats den 7 augusti. Vilket var fel!

11 augusti - Kyrkogårdsvandring på Fridhems kyrkogård kl 18-20 Obs tiden!

Friluftsgudstjänst
Söndagen 19 juli kl 14 på Håle gamla kyrkplats. Medtag kaffekorg
(ej Tängs gamla kyrkplats) Vid regn är vi i Hålegården.