Foto: Magnus Aronsson/IKON

Begravningsverksamhet

Alla av pastoratets kyrkor har en tillhörande begravningsplats/kyrkogård utom Grästorps kyrka. På kyrkogårdarna i Trökörna och Tengene finns också minneslund och i Tengene finns också en askgravlund.

På den gula menyraden kan du klicka dig vidare och där kan du läsa om vad som ingår i begravningsavgiften, vad det kommunala begravningsombudet har för uppgift och vad gravrätt innebär. Via länken nedan kan du läsa begravningspastoralen för Grästorps pastorat. Det är församlingens plan för hur arbetet kring begravning och gravsättning skall utföras.