Gravstenskontroll /montering

Frågor och svar om monterings föreskrifter och kontroll


Kan gravstenen läggas ner? Varför?
Gravstenar kan läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om de bedöms utgöra en fara för besökare eller anställda. Kyrkogården måste vara en säker arbetsplats och en säker plats att vistas på.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra obligatoriska kontroller vart femte år. Vid behov meddelas gravrättsinnehavaren om gravstenen behöver åtgardas. Enligt begravningslagen är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda en gravsten. 

Kyrkogårdsförvaltningen försöker komma i kontakt med GRI (gravrättsinnehavare). Under tiden kan stenen bli liggande. 

Behöver man justera gravstenar?  
Det är viktigt att vid besök av kyrkogården utförs en okulär kontroll om gravsten syns som vid montering. Vid behov av bedömning vänlig kontakta kyrkogårdsvaktmästare på plats. De hjälper gärna till vid behov. Om vid kontroll och riskbedömning av gravstenen upptäcks att gravstenen inte är säkert monterad måste det åtgärdas. 

Vem står för kostnaden av åtgärd? 
Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravstenen är korrekt monterad.

Kontrolleras gravsten innan montering?
Gravstenfirma skickar en ansökan med gravstensritning montering enligt gällande föreskrifter. Kyrkogårdsförvaltningen godkänner ritning. Gravstensfirman ansvarar för att se till att stenen är säkert monterad.

Vilka är de gällande föreskrifter?
I ansökan anges att gravstenen ska monteras enligt CGKs regler för att säkerställa att den monteras på ett säkert sätt. 

 CGKs föreskrifter laddas ner från våran webbsida

Vem vänder man sig till om man är missnöjd med monteringen eller kyrkogårdsförvaltningens beslut? 
Om stenen nyligen har monterats bör man ta kontakt med stenfirman och reklamera monteringen. Oftast finns en garantitid på cirka två år, men om stenen är felaktigt monterad kan man reklamera även efter att garantitiden gått ut. Om man är missnöjd med kyrkogårdsförvaltningens beslut och inte anser att gravstenen utgör någon fara kan man överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Vad händer om gravstenen inte monteras om? 
Gravplatsen kan bedömas som vanvårdad om stenen står med stöttor en längre tid eller om gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt. Gravplatsen kan tas tillbaka och innehavaren blir av med gravplatsen.