Gravrättsinnehavare söks

Gravboken saknar ibland helt uppgifter om aktuell innehavare till gravplats. Vanligen rör det sig om äldre upplåtelser. 

För att komplettera bristfälliga gravböcker försöker vi komma i kontakt med eventuella gravrättsinnehavare. Att vara antecknad i gravboken är en förutsättning för att kunna utöva sin rätt som följer av begravningslagen. Om vi saknar gravrättsinnehavare för en grav sätts en skylt upp på gravplatsen med uppmaning att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. 
Har ingen hört av sig inom två år utgår Grästorps pastorat från att det numera inte finns någon innehavare av rätten till gravplatsen. 
Gravplatsen får därmed anses som återlämnad till huvudmannen och därigenom upphör gravrätten enligt begravningslagen. 
  
Har du frågor eller funderingar ring vaktmästaren på respektive kyrkogård. Kontaktinformation finner du under ”personal” här på hemsidan.