Foto: Stina Svantesson

Grästorps kyrka

"Grästorps kyrka i norra delen av Tengene församling byggdes 1915 då samhället blivit köping. Intredning är ritad av Torben Grut och dekorationsmåleriet utfördes av John Hedaeus och G Hallencreutz. Kyrkan har drag av både medeltid, nyromantik och jugendstil. Långhuset byggdes i oputsat tegel och med högt takfall. Altartavlan har motivet Kristi himmelsfärd. Korets väggar har målats med schabloner. Målade slingor och band löper runt väggar och fönsterbågar. Tornuret tillkom 1947. 1972 installerades ett nytt orgelverk.

Grästorps kyrka har en karaktär som knappast delas av någon annan kyrka i landet. bland annat därför att endast ett fåtal kyrkor byggdes vid denna tid"

texten är hämtad från "Våra kyrkor", Klarkullens förlag AB, ISBN 91-971564-08

 

 

1 markerar Grästorps kyrka Foto: skärmklipp eniro