Ge en gåva!

Ge en gåva till det sociala/diakonala arbetet i Grästorp! Vi kan alla hamna i situationer när livet och ekonomin krånglar, under en kortare övergångsperiod eller längre än vi önskar. Delade bördor är lättare att bära och därför finns möjlighet att ge en gåva för att underlätta för den medmänniska som just nu behöver stöd.

Du kan skänka på två sätt:
- SWISH 123 611 87 72
- bg. 385-5293 märk inbetalningen ”gåva till diakonin”
Genom din gåva är du med och stöttar människor som bor och vistas i Grästorps pastorat.

Din gåva går oavkortat till personer och familjer som ansöker om hjälp, där man uttömt alla andra möjligheter till stöd från samhället. Stödet ges efter samtal med diakon, som bedömer om det kan beviljas. De skänkta medlen förvaltas av kyrkorådet i Grästorps pastorat.

Vi betalar inte ut kontanta medel utan stödet kan ske i form av exempelvis matvaror, hygienartiklar, bidrag mot kvitto för glasögon, tandvård, receptförskriven medicin, aktiviteter för barn med mera.

Du är välkommen att stötta regelbundet eller som enstaka gåva. Det går också bra att tänka på ändamålet i samband med uppvaktningar, gåva vid begravning eller testamente.

Skriv ut ett gåvogram

Skriv ut ett gåvogram med jultema 

Stort tack för din gåva! Du gör skillnad!

Har du frågor kontakta diakon Eva Lundell
tel. 073-704 05 64   e-post: eva.lundell2@svenskakyrkan.se