Foto: Stina Svantesson

Fridhems kyrka

Kyrkan uppfördes 1868 och invigdes i oktober 1869. Kyrkan ersatte Hyringa, Längnum och Malma gamla kyrkor. Kyrkan har två klockor, båda från Malma gamla kyrka. Den lilla klockan kan dateras till 1300-talets mitt och den stora till 1772. Dopfunten består av två cuppor av sandsten som dateras till 1100-talet. Kyrkan genomgick en större renovering 1952 då bl.a. kyrksalen kryptes genom att pelare sattes upp vid långsidorna och ett nytt innertak gjordes. 1993 renoverades kyrkan invändigt och 1995-1996 utvändigt.