Foto: ikon

Frågor och svar om gravrätt

Varje grav skall ha en gravrättsinnehavare. Alltså någon som är ansvarig för graven. Här kan du läsa om vad detta innebär.

Gravrätten regleras i begravningslagens sjunde kapitel. Här är några av de valigaste frågorna som kommer fram vid samtal om gravrätten. Har du fler frågor är du välkommen att ringa till Svenska kyrkan i Grästorp 0514 - 585 60.

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?
Den som är gravrättsinnehavare har rätten att
- bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
- bestämma eventuell gravsten eller annan gravanordnings utseende inom ramen för vad pastoratet tillåter
- bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordning i övrigt
- överlåta eller återlämna gravplatsen

Har jag några skyldigheter som gravrättsinnehavare?
Ja, man har skyldigheter som
-att hålla gravplatsen i ordnat, värdigt och säkert skick
- att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken.

Vad är en gravbok?
Gravboken är ett register som bland annat används för att hålla ordning på gravarna på kyrkogården samt vem som är gravrättsinnehavare.

Vem kan bli gravrättsinnehavare?
Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den gravsatte eller till överlåtaren har möjlighet att vara gravrättsinnehavare. Om det finns fler gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt vad som skall göras.

Hur länge vara en gravrätt?
Gravrätten är 25 år. Möjlighet till förnyelse finns.

Kan man återlämna en gravrätt?
Ja, ingen skall vara gravrättsinnehavare mot sin vilja. Gravrätten återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta pastorsexpeditionen, Tengenevägen 1, 467 30 Grästorp. Tel 0514-585 60. Då kommer man överens om hur eventuell gravsten eller annan gravanordning skall hanteras. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättning.

Vad är ett gravbrev?
Gravbrev är ett bevis på att man erhållit gravrätten. Det innehåller bland annat uppgifter om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor för gravrätten.

Kan gravrättsinnehavaren få hjälp med att sköta graven?
Ja, kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot särskild avgift.