Flo kyrka
Foto: Stina Svantesson

Flo kyrka

"Alltsedan medeltiden har en kyrka funnits på samma plats där Flo kyrka nu står. Om- och tillbyggnader har skett i slutet av 1600-talet och 1746. En omfattande reparation krävdes 1871, 1889 godkändes ritningarna och i augusti 1891 kunde den nya kyrkan invigas. En brand i januari 1942 skadade taket. Det nya taket i form av ett tunnvalv dekorerades med upphöjda stjärnor, liksom det gamla taket.

Kyrkans äldsta inventarium är predikstolen. Den är tillverkad av den tyske bildhuggaren Georg Basselaque hos Magnus Gabriel de la Gardie på Läckö under 1600-talet. Först 1942 sattes den upp i den nuvarande kyrkan. Altartavlan är en kopia av Taravals målning "Kristus i Örtagården".

Dopfunten har en medeltida skål. Altarkrucifixet är från 1738 och nattvardskalken i silver är en gåva 1771.

Orgelverket köptes in 1764, vilket är ovanligt tidigt. Den nuvarande orgeln är från 1890 och om- och tillbyggd 1958. På kyrkogården finns prosten Olof Kolmodins grav från 1742, en runsten och en bautasten."

Texten är hämtad från "Våra kyrkor" Klarkullens förlag AB, ISBN 91-971561-08

 

 

1 markerar Flo kyrka Foto: skärmklipp eniro