Foto: Stina Svantesson

Flakebergs kyrka

När den nuvarande kyrkan stod färdig 1899 revs den gamla kyrkan från 1725. Här har funnits en ännu tidigare kyrka, troligen från medeltiden. Byggmästare J Larsson från Varola uppförde kyrkan 1898-99. En omfattande restaurering ägde rum 1952 då en ny sakristia byggdes.

En av kyrkans vackraste och värdefullaste inventarier är altartavlan, i senbarock troligen från 1690-talet. Den restaurerades 1942. Den gamla predikstolens skulpturer av evangelisterna har satts upp på den nya. Orgeln byggdes 1909 av orgelbyggare O Hammarberg i Göteborg.

Nattvardssilvret och de kyrkliga textilierna skäntes 1731 av drottning Ulrika Eleonora d y, genom riksdagsman Håkan Olofsson i Olunda.

Kyrkan har tre klockor, den speciella lillklockan anses kunna dateras till 1200-talets senare del.

Utanför kyrkväggen på västra sidan finns en jättegryta nära tre meter djup och 1,7 m i diameter.