Foto: ikon

Dop

När ett litet barn föds till jorden blir det alltid stor glädje och uppståndelse. Föräldrarna omsluts av släktens och vännernas goda tankar och omsorg. Alla gläds över det nya livet som sett dagens ljus.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Då känns det naturligt att samlas till dopfest. I dopet påminns människan om Guds närvaro och beskydd.

I Svenska kyrkan döps människor i alla åldrar. Kanske blev det inte av att du eller ditt barn döptes som liten, orsakerna kan vara många. Du är varmt välkommen till dop oavsett ålder.

Foto: Magnus Aronsson

För att boka in tid för dop ringer du pastorsexpeditionen 0514-585 60 

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Dop är kostnadsfritt och i samband med dophögtiden finns möjlighet att låna lokal i Kyrkas Hus, Grästorp. Vidare finns också Åsgården i Ås och Tengenegården i Tengene.