Foto: Gustaf Hellsing

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Utgångspunkten är att varje kristen och varje församling har till uppgift att i sitt bemötande och i sin livshållning visa kärlek, respekt och omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det är kristen tro omsatt till praktisk handling med Jesus som förebild, och det är allas vår uppgift. I pastoratet finns en diakon med ett särskilt uppdrag att hålla det diakonala förhållningssättet levande. Det kan innebära att inspirera, uppmuntra och möjliggöra goda möten men också att stötta medmänniskor i kris och utsatta livssituationer. Vill du bidra till goda sammanhang eller kanske behöver du stöd i en svår situation? Välkommen att höra av dig!

Ge en gåva!

Ge en gåva till det sociala/diakonala arbetet i Grästorp! Vi kan alla hamna i situationer när livet och ekonomin krånglar, under en kortare övergångsperiod eller längre än vi önskar. Delade bördor är lättare att bära och därför finns möjlighet att ge en gåva för att underlätta för den medmänniska som just nu behöver stöd.

Någon att samtala med

I olika skeden av livet kan vi behöva någon att prata med om det som är svårt, oavsett om vi är unga, mitt i livet eller äldre.

Välkommen att kontakta mig! Diakon Eva Lundell

Tel: 073- 704 05 64 eva.lundell2@svenskakyrkan.se