Foto: Gustaf Hellsing

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Utgångspunkten är att varje kristen och varje församling har till uppgift att i sitt bemötande och i sin livshållning visa kärlek, respekt och omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det är kristen tro omsatt till praktisk handling med Jesus som förebild, och det är allas vår uppgift. I pastoratet finns en diakon med ett särskilt uppdrag att hålla det diakonala förhållningssättet levande. Det kan innebära att inspirera, uppmuntra och möjliggöra goda möten men också att stötta medmänniskor i kris och utsatta livssituationer. Vill du bidra till goda sammanhang eller kanske behöver du stöd i en svår situation? Välkommen att höra av dig!