Begravningsombud

i Grästorps kommun

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som ska företräda dom som inte tillhör Svenska kyrkan.
Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Lars Ödlund är förordnad som begravningsombud för Grästorps kommun. Har du frågor som berör begravningsverksamheten så ring 0514-108 78 eller skicka e-post: larsodlund@telia.com