Barnverksamhet

Snart startar höstterminen igen! Barngrupperna startar v. 35

Minisolstrålarna träffas i Särestadgården.
Övriga grupper träffas i Kyrkans Hus.

Måndagar:
”Efter plugget” Fika, pyssel, spel, andakt. åk 4-6 kl 14.30-16.00
Barnkören ”Solstrålarna” från 6 år kl 17.00-18.00

Tisdagar:
Kyrkis - för barn i vuxens sällskap. Lek, sång, pyssel och fika. Kl 10- 12
Barnkören ”Minisolstrålarna” 3-5 år,
sång och lek, kl 16.30-18.00

Onsdagar:
”Babysång” sång och fika kl 10.30
”Kompisklubben” Fika, pyssel, lek, spel och andakt. åk 1-3 kl 14.30-16.00

Frågor?!
För babysång och körer ring Margareta Särevik 073-704 05 67
För Kompisklubben och Efter Plugget ring Helen Fredenlund 076-044 78 49