Barnverksamhet

Efter ett upphåll startar nu kompisklubben igen.
Onsdagar och torsdagar kl 14.30-16.00 är det öppet i Kyrkans Hus igen för
lågstadieelever. Vi fikar, pysslar, leker och avslutar med en andakt.
Under pandemin krävs anmälan. Kontakta Helen Fredenlund 076-044 78 49 eller Louise Dahlgren 073-704 06 25

Barnkörer:
Solstrålarna: Måndagar kl 17-18 i Kyrkans Hus. Från 6 år
Minisolstrålarna: Tisdagar kl 16.30-18 i Särestadgården. Sång o lek. 3-5 år

Vill du sjunga i barnkör kontakta Margareta Särevik 073-704 05 67