Foto: Stina Svantesson

Ås kyrka

Den medeltida kyrkan i Ås har byggts om och renoverats flera gånger. Vid en grundlig restaurering vid mitten av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning. Kyrkan helrenoverades invändigt 2005-2007. Altaruppsatsen köptes 1688 av bildsnidaren i Lidköping Georg Basalaque.

Predikstolen är från mitten av 1700-talet och pryds av de fyra evagelisterna. Läktarbarriärens tolv tavlor visar apostlarna försedda med sina attribut. Takytan är uppdelad i tre åttakantiga målningar. Taklisten är dekorerad med sju allegoriska målningar som framställer människosjälens förhållande till Gud. Kyrkans nattvardskalk i silver är tillverkad i Göteborg 1749 av Johan Månsson Wennervall.

Klockstapeln som byggdes 1818 i stället för en äldre har två klockor. Storklockan är 125 cm diameter är den enda som används. Dock saknar den inskrift. Den lilla klockan är daterad till 1400-talet. Vid kyrkans omyggnad på 1740-talet inmurades i nordöstra korväggen en runsten med textsidan utåt. Ristning är från senare hälften av 1000-talet. Texten lyder "Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duktig ung man." En rusten med samma text finns i Hobro på Jylland och åsyftar troligen samma män.

1 markerar Ås kyrka Foto: eniro