Kontakt

Expeditionen är öppen helgfri måndag - fredag 10-12. Växel: 0390-561 30 Gränna Visingsö pastorat Brahegatan 24 563 32 Gränna e-post: granna.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Håkan Englund

Gränna-Visingsö pastorat

Kyrkoherde

Komminister

Jin Berglund Grennhag

Gränna-Visingsö pastorat

Komminister

Diakoni

Musiker

Marie Solvmar

Gränna-Visingsö pastorat

Organist

Vakant Vakant

Gränna-Visingsö pastorat

Vikarierande kantor

Barn- och ungdom

Kanslipersonal

Kyrkogård

Vaktmästare