Örserums kyrka

Utmed vägen mellan Gränna och Tranås ligger denna lilla vackra kyrka. Den uppfördes 1937 och bekostades av Örserums store välgörare A T Wirén. Väggen bakom altaret pryds av ett träkrucifix snidat av Eva Spångberg. För Örserums kyrka ansvarar en lokal kapellstiftelse som kan kontaktas via pastorsexpeditioen i Gränna.

Örserums kyrka