Kumlaby kyrka, Visingsö

Kumlaby kyrka uppfördes under första halvan av 1100-talet. Den har undgått annars vanliga förändringar tack vare att Per Brahe d y gjorde skola med tre klassrum av kyrkan år 1636. Tornspiran från 1200-talet kapades och tornet fick istället en altan, varifrån elerverna gjorde astronomiska observationer. I  175 år bedrevs sedan undervisning där. Idag kan man uppleva ett ovanligt välbevarat kyrkorum med vackra kalkmålningar från 1400- och 1600-talet.
Öppettider under sommaren 2022:
Dagligen kl 10.30-17.30 20/6-21/8 (stängt midsommarafton)

Kumlabykyrkan