Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kumlaby kyrka, Visingsö

Kumlaby kyrka uppfördes under första halvan av 1100-talet. Den har undgått annars vanliga förändringar tack vare att Per Brahe d y gjorde skola med tre klassrum av kyrkan år 1636. Tornspiran från 1200-talet kapades och tornet fick istället en altan, varifrån elerverna gjorde astronomiska observationer. I  175 år bedrevs sedan undervisning där. Idag kan man uppleva ett ovanligt välbevarat kyrkorum med vackra kalkmålningar från 1400- och 1600-talet.
Öppettider under sensommaren:
helgerna 25-26/8, 1-2/9, 8-9/9 och  15-16/9 kl 10.30-16

Kumlabykyrkan