Begravningen ett sätt att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Inom pastoratet finns kyrkogårdar i Gränna och på Visingsö med olika möjligheter för gravsättning, alltifrån egen gravplats till våra Minneslundar. På kyrkogården vid Grenna kapell finns även en Askgravlund där man kan få en egen namnplatta på ”muren” och där urnan gravsätts i gräsytan framför muren.

Har du frågor om begravning eller våra kyrkogårdar kan du kontakta pastoratets expedition på 0390-56130.

Ett sista farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt för många att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för sådant som inte blev bra mellan er.

Den som har dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap, vid en minnesstund. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda.