Vandringsetappen

Grangärde – Salå – Örjasänget – Källbäcken/Prästbuo.

Översiktskarta

Vi börjar våra steg i Grangärdebygdens dalsänka, en på bördig jord rik landtunga mellan sjöarna Björken och Bysjön. Platsen bildar här en förlängning av det s.k. Väsmanbäckenet och är ett resultat av de näringsrika avlagringar som sista istiden lämnat efter sig för ca. 9000 år sedan. Så är även de sand- och moränåsar i nord-sydlig riktning, som strax möter oss i höjd med vattentornet i Nyhammar, ett verk av isen! Isälvar och hårda vindar har skulpterat de nu tallbeklädda hedar och åsar som norrut tar vid, här och var genombrutna av åar och vattendrag.

Vi vandrar på åskrönet alldeles väster om Stakhedens plantskola och ser åt nordväst mot Gasenberget, där Ivan Oljelund hade sin fäbod. Föfattarkollegan Ivar-Lo Johansson lär där ha skrivit på sin roman God natt Jord. Norrboån, som står för en stor del av avrinningen från Malingarna och vattendragen norr därom, möter oss strax. Mångdala med sin gamla ruin av en hammarsmedja från 1500-talet och slaggstenshögar minner om en lång och livlig epok runt Nyhammar med malmbrytning, hyttor och bergsmän.

Riksväg 66 passeras och ett pärlband sjöar tar vid. Vi går en bit på den gamla forvägen intill Frötjärn, Nedre och Övre Hedtjärn och via Flogen fram till Lilla och Stora Malingen. Malingensjöarna, 190 m.ö.h motsvarar höjdmässigt Östersjöns tidigaste strandlinje och erbjuder ett fascinerande landskap. Tänk att sjöarna en gång för ca. 9000 år sedan utgjorde en innersta havsvik av innanhavet Ancyllussjön!

Vi strävar vidare mot Salå vid sockengränsen mot Dala-Floda. Här vidtar det ”nordliga käll-landet” med Fagerbergets och Risåsarnas fäbodar. Härifrån bär det så av ner mot Västerdalälven och Källbäcken i Björbo.

Lycka till på vandringen!