Vandringens gemenskap

Uppbrottet från vardagen, koncentrationen på det inre livet och gemenskapen med medvandrare längs vägen är pilgrimsvandringens djupaste mening. Upplevelse av Skapelsen i fötters kontakt med mark och jord ger avtryck och uttryck för pilgrimens längtan efter andlighet. I bönen, meditationen och tystnaden finner vandraren kraften för den inre vandringen. "Pilgrim är den som lärt sig att se det inre landskapet bortom det yttre och som vet hur det är att leva i världen men inte av den" /Hans-Erik Lindström