Urnnedsättning

Ca 2 veckor efter begravningen är kremeringen gjord.

Då går det bra att ringa till oss på expeditionen (0240-796 00) för att boka tid för urnsättning. Fast kom ihåg att det är ingen brådska – urnan får förvaras hos oss upp till ett år efter kremationen.

OBS!  Det åligger dödsboet att kontakta expeditionen för tid för urnsättning!

Vanligast är att de anhöriga kommer till gravkapellen vid någon av våra kyrkogårdar och hämtar urnan. Sedan går man ut till gravplatsen med urnan och sänker ner den. Urnan är försedd med band som underlättar nedsättningen. Bandet behöver ni inte avlägsna från urnan.

Är det så att ni önskar vaktmästare som följer med er så finns det möjlighet att ordna det på företrädesvis måndag-fredag 08.00-15.00 eller lördag, söndag.

  • Efter urnsättningen gräver våra vaktmästare igen graven och gör snyggt så fort anhöriga lämnat platsen.
  • Vill ni ha präst vid urnsättningen går det bra att boka detta när ni beställer tid för urnsättning.

Det finns inga regler för hur en urnsättning ska gå till. Ni får själva utforma den stunden, det kan vara med eller utan blommor. Kanske vill ni sjunga eller spela något? Den avlidne kanske hade en favoritdikt eller vers som ni känner till?