Swish

Swish till Gränge-Säfsnäs församling

KOLLEKT
Swishnummer 123 278 65 23

Skriv i meddelandefältet vilket datum som kollekten avser.
Klicka här för att se Kollektlistan 2022
________________________________________________________________

KYRKANS PRYDANDE  
Swishnummer 123 471 31 52

Skriv i meddelandefältet vilken kyrka gåvan avser:
Till Grangärde kyrka
Till Grängesbergs kyrka
Till Säfsnäs kyrka
________________________________________________________________

DELTAGARAVGIFTER/ KÖP
Swishnummer 123 563 68 40

Skriv i meddelandefältet vad betalningen avser
tex deltagaravgifter vid t.ex. trivselträffar, köp från ljusbärare, bokbord mm.
________________________________________________________________

GÅVA TILL DIAKONIARBETE för behövande i församlingen
Swishnummer 123 593 06 31

Till Diakonin använder vi pengarna tex till matkassar med basvaror.
________________________________________________________________