Om bakarstugan

Bakarstugan i Säfsnäs ligger bakom prästgården och uppfördes i mitten av 1800-talet. Den var ursprungligen bostad åt prästgårdens tjänstefolk, sen även använd för byk och bak. Bakarstugan ägs av Gränge-Säfsnäs församling
Stugan glömdes bort under många år och förföll tills kyrkoherde Kjell Mazetti påbörjade renoveringen av huset på 1990-talet. Bakarstugeföreningen bildades 2001 för att ta vara på det fina huset och för att lära sig och utveckla bakning i stenhällsugn.
Bakarstugeföreningen arrangerar julbak, påskbak, midsommarbak och höstbak och då bakas härligt bröd i den vedeldade stenhällsugnen.
Säfsnäs är en gammal by grundad av invandrande skogsfinnar på 1600-talet som bedrev svedjebruk. De slog läger på högsta punkten på det berg som sedermera skulle bli Säfsbyn. Platsen sägs vara där prästgården blev byggd etthundrafemtio år senare.
Pål Larsson Turpoinen som senare blev finnelänsman, stannade kvar på platsen och blev upphov till en stor släkt i socknen. Finska namn lever kvar på myrar, småsjöar och åar t.ex. Paskalamm, Silamso och Sangao