Kyrkorådets Arbetsutskott 2022-2025

Bereder ärenden inför Kyrkoråd. Är även församlingens personalutskott.

Ordförande 
Anna-Karin Andersson annakarin.r.andersson@gmail.com 070-675 12 97

Ledamöter
Lisa Fröbel lisa@4eu.se 070-336 02 22
Sören Finnström 0591-20570@telia.com 070-248 86 00
Peter Cyrillus peter.cyrillus@ludvika.se 070-232 87 64
Eva-Karin Brogren Molin fammohlin@live.se 070-607 92 75

Ersättare
Kerstin Byström
Ulrika Berglund ulrika@anneforskunskapsutveckling.se 073-707 16 10
Ulla-Britt Mikaelsson ullabritt.mikaelsson@gmail.com 073-842 04 02
Lena Hjalmarsson lenahjalmarsson@telia.com 070-483 71 75
Per Skoog pskoog@telia.com 070-252 55 64