Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete mot de uppsatta målen. Kyrkorådet ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och förvaltningen av församlingens egendom. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt. Kyrkoherden har till uppgift att leda verksamheten i församlingen i enlighet med målen, och är den som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Ordförande                                                                
Anna-Karin Andersson annakarin.r.andersson@gmail.com  070-675 12 97

Ledamöter
Lisa Fröbel lisa@4eu.se 070-336 02 22
Peter Cyrillus peter.cyrillus@ludvika.se 070-232 87 64
Sören Finnström 0591-20570@telia.com 070-248 86 00
Ulla-Britt Mikaelsson ullabritt.mikaelsson@gmail.com 073-842 04 02
Kerstin Byström kerstin.bystom@svenskakyrkan.se 070-693 10 58
Eva-Karin Brogren Molin fammohlin@live.se 070-607 92 75 
Lena Hjalmarsson lenahjalmarsson@telia.com 070-483 71 75
Maria Gilberg maria@gilberg.se 073-030 36 19
Benny Rosengren bennyrosengren@hotmail.com 073-040 25 28 

Ersättare
Ulrika Berglund ulrika@anneforskunskapsutveckling.se 073-707 16 10
Britt-Marie Andersson britt-marie.andersson2@ludvika.se 072-500 86 46
Lillemor Hagfall lillemor.hagfall@gmail.com 070-272 20 40
Mie-Lotte Bohl skottorp7@gmail.com 073-046 52 00
Per Skoog pskoog@telia.com 070-252 55 64
Fredrik Trygg fredrik.trygg@hotmail.com 073-937 18 05