Kyrkogårdsförvaltningen

Läs mer här nedan!

prisuppgifter gravvård 2022

GRAVVÅRD 2022

Den som önskar kan få sina gravar vårdade genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.

TRIMNING innebär klippning kring sten och borttagning av vaser med vissnade blommor.

SKÖTSELN innebär vårstädning, borttagning av vas och rensning av rabatt, krattning, trimning, klippning av häck inom gravplats, vattning samt enklare riktning av gravvård.

PLANTERING OCH SKÖTSEL innebär att rabatt iordningställs och det som ingår i skötsel ovan, samt planteras med prima växter (Sommarblommor).

Alternativ I

Avgiften erläggs per år. Innevarande år utgår följande avgifter:                                                                                       

Trimning, Enkelgrav, urngrav och familjegrav 200:-         

Skötsel, Enkelgrav och urngrav 500:-, Familjegrav 550:-

Plantering+Skötsel, Enkelgrav,urngrav 850:-,  Familjegrav 900:-

Vinterkrans, Enkelgrav, urngrav och familjegrav 200:-

Ljung, Enkelgrav, urngrav och familjegrav  80:-

Alternativ II

Vid önskemål av längre tid kan valfri summa betalas vid tecknande av avtal dock ej för längre tid än täckande av 25 års gravskötsel. Avräkning sker årsvis med gällande årskostnad.

Övriga tjänster

Tvättning av gravsten,       från    400 kr
Askgravplats                                   4000 kr
Askgravskylt                                   2000 kr inkl montering
Förlängning av gravrätt i 15 år       700 kr

Har Ni frågor ring kyrkogårdsförvaltningen på tel. 0240-79602