Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs av församlingens medlemmar och är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. Kyrkofullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet och valnämnden.

Sammanträdesdatum
2022-06-01  kl. 18.00
2022-11-02  kl. 18.00

Ordförande: Sören Finnström 0591-20570@telia.com 070-248 86 00
Vice ordförande: Eva-Karin Brogren Mohlin fammohlin@live.se 070-607 92 75
Andre vice ordförande: Lisa Fröbel lisa@4eu.se 070-336 02 22

Ledamöter
Anna-Karin Andersson annakarin.r.andersson@gmail.com 070-675 12 97
Britt-Marie Andersson britt-marie.andersson2@ludvika.se 072-500 86 46
Susanne Andersson 070-552 07 55
Elisabet Berg rut.berg@hotmail.com 076-248 12 63 
Ulrika Berglund ulrika@anneforskunskapsutveckling.se 073-707 16 10 
Ove Boman ove.boman@telia.com 070-233 97 15
Kerstin Byström kerstin.bystrom@svenskakyrkan.se 070-693 10 58
Peter Cyrillus peter.cyrillus@ludvika.se 070-232 87 64
Antoinette Forsblom Räms 
Barbro Gilberg barbro.blomqvist@hotmail.com 070-206 86 97
Maria Gilberg maria@gilberg.se 073-030 36 19
Lillemor Hagfall lillemor.hagfall@gmail.com 070-272 20 40
Lena Hjalmarsson lenahjalmarsson@telia.com 070-483 71 75
Annika Karlsson annika.jaakola@gmail.com 
Benny Rosengren bennyrosengren@hotmail.com 073-040 25 28 
Per Skoog pskoog@telia.com 070-252 55 64
Fredrik Trygg fredrik.trygg@hotmail.com 073-937 18 05

Ersättare
Maritha Adriansson madrian565@gmail.com 070-619 01 21
Ingegerd Eriksson 070-395 46 88
Gunn-Britt Löfgren 070-619 01 21 
Ulla-Britt Mikaelsson ullabritt.mikaelsson@gmail.com 073-842 04 02
Elinor Risberg elinorrisberg@gmail.com 073-421 87 81
Jan-Ola Sandström sonia.janola@outlook.com 073-835 54 31
Yngvé Thorne yngvethorne@gmail.com 070-625 96 06