Kyrka utan Tak

Uteverksamheten inom Gränge-Säfsnäs och Ludvika församlingar. Svensken i allmänhet och vår bygds folk i synnerhet kan betecknas som ett naturälskande folk. Vi trivs att röra oss i skog och mark. Vår bygd med sin stora vildmark inbjuder också på ett lättillgängligt sätt oss att möta både storslagna skogar, sjöar och inte minst ett rikt djurliv.