Gravrättstid

Gravrättstiden är 25 år. Den förlängs automatiskt med 25 år efter senaste nedsättningen. Vid utgående gravrätter finns möjlighet till förlängning med 15 år för en fastställd kostnad. När tiden för gravrätten går ut har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse. För att en gravplats skall få vara kvar med gravanordning, rabatt m.m. krävs att gravrätt gäller.