Gravrättstid

I begravningsavgiften ingår gravplats i 25 år. Gravrätten förlängs automatiskt med 25 år vid varje ny gravsättning i samma grav. När gravrättstiden löper ut har gravrättsinnehavaren möjlighet att förlänga gravrätten med 15 år till en fastställd kostnad, förutsatt att graven är i ordnat och värdigt skick. Alla gravar med gravanordning, rabatt osv. måste ha giltig gravrätt.